سرور مجازی آلمان

VPS-G1

 • 1 تعداد هسته سی پی یو
 • 2 گیگابایت رم
 • 20 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • آلمان - فنلاند مکان سرور
VPS-G2

 • 2 تعداد هسته سی پی یو
 • 2 گیگابایت رم
 • 40 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • آلمان - فنلاند مکان سرور
VPS-G3

 • 2 تعداد هسته سی پی یو
 • 4 گیگابایت رم
 • 40 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • آلمان - فنلاند مکان سرور
VPS-G4

 • 3 تعداد هسته سی پی یو
 • 4 گیگابایت رم
 • 80 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • آلمان - فنلاند مکان سرور
VPS-G5

 • 2 تعداد هسته سی پی یو
 • 8 گیگابایت رم
 • 80 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • آلمان - فنلاند مکان سرور
VPS-G6

 • 4 تعداد هسته سی پی یو
 • 8 گیگابایت رم
 • 160 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • آلمان - فنلاند مکان سرور
VPS-G7

 • 4 تعداد هسته سی پی یو
 • 16 گیگابایت رم
 • 160 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • آلمان - فنلاند مکان سرور
VPS-G8

 • 8 تعداد هسته سی پی یو
 • 16 گیگابایت رم
 • 240 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • آلمان - فنلاند مکان سرور
VPS-G9

 • 8 تعداد هسته سی پی یو
 • 32 گیگابایت رم
 • 240 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • آلمان - فنلاند مکان سرور
VPS-G10

 • 16 تعداد هسته سی پی یو
 • 32 گیگابایت رم
 • 360 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • آلمان - فنلاند مکان سرور