مرور محصولات و خدمات


پشتیبانی ماهانه فروشگاه های مجنتو
پشتیبانی فروشگاه های مجنتو اعم از پشتیبان گیری ، نصب نسخه های جدید ، نصب بسته های امنیتی و پاسخگویی به سوالات کاربران
500,000toman ماهانه