هاست لينوكس محدود

استاندارد

پشتیبانی آنلاین 24 ساعته

تحویل فوری با پرداخت آنلاین


 • 1000 مگابایت

  فضای میزبانی

 • 10000 مگابایت
  پهنای باند
 • 7
  پارک دامنه
 • 7
  زیر دامنه
 • 7
  دیتابیس
 • بله
  بک آپ گیری
 • cPanel
  کنترل پنل
اقتصادی

پشتیبانی آنلاین 24 ساعته

تحویل فوری با پرداخت آنلاین


 • 200 مگابایت

  فضای میزبانی

 • 3000 مگابایت
  پهنای باند
 • 1
  پارک دامنه
 • 2
  زیر دامنه
 • 2
  دیتابیس
 • بله
  بک آپ گیری
 • cPanel
  کنترل پنل
تازه کار

پشتیبانی آنلاین 24 ساعته

تحویل فوری با پرداخت آنلاین


 • 500 مگابایت

  فضای میزبانی

 • 5000 مگابایت
  پهنای باند
 • 5
  پارک دامنه
 • 5
  زیر دامنه
 • 5
  دیتابیس
 • بله
  بک آپ گیری
 • cPanel
  کنترل پنل
تجاری

پشتیبانی آنلاین 24 ساعته

تحویل فوری با پرداخت آنلاین


 • 5000 مگابایت

  فضای میزبانی

 • 40000 مگابایت
  پهنای باند
 • 20
  پارک دامنه
 • 25
  زیر دامنه
 • 25
  دیتابیس
 • بله
  بک آپ گیری
 • cPanel
  کنترل پنل
سازمانی

پشتیبانی آنلاین 24 ساعته

تحویل فوری با پرداخت آنلاین


 • 2000 مگابایت

  فضای میزبانی

 • 25000 مگابایت
  پهنای باند
 • 10
  پارک دامنه
 • 10
  زیر دامنه
 • 10
  دیتابیس
 • بله
  بک آپ گیری
 • cPanel
  کنترل پنل
توسعه دهنده

پشتیبانی آنلاین 24 ساعته

تحویل فوری با پرداخت آنلاین


 • 15000 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • نامحدود
  زیر دامنه
 • نامحدود
  دیتابیس
 • بله
  بک آپ گیری
 • cPanel
  کنترل پنل