میزبانی هاست پر بازدید (ابری)

H-C-1

پشتیبانی آنلاین 24 ساعته

مناسب برای پشتیبانی تا 100 بازدید آنلاین همزمان

 • 1000 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • نامحدود
  زیر دامنه
 • نامحدود
  دیتابیس
 • بله
  بک آپ گیری
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 100%
  آپتایم
H-C-2

پشتیبانی آنلاین 24 ساعته

مناسب برای پشتیبانی تا 150 بازدید آنلاین همزمان

 • 2000 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • نامحدود
  زیر دامنه
 • نامحدود
  دیتابیس
 • بله
  بک آپ گیری
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 100%
  آپتایم
H-C-3

پشتیبانی آنلاین 24 ساعته

مناسب برای پشتیبانی تا 300 بازدید آنلاین همزمان

 • 3000 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • نامحدود
  زیر دامنه
 • نامحدود
  دیتابیس
 • بله
  بک آپ گیری
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 100%
  آپتایم
H-C-4

پشتیبانی آنلاین 24 ساعته

مناسب برای پشتیبانی تا 450 بازدید آنلاین همزمان

 • 5000 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • نامحدود
  زیر دامنه
 • نامحدود
  دیتابیس
 • بله
  بک آپ گیری
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 100%
  آپتایم