بر طرف شدن مشكل هاست

با سلاممجنتو هاست در چند روز آینده قصد داشت جهت افزایش کیفیت سرویس ها از تکنولوژی استفاده از دو وب سرور به صورت همزمان در پورت های متفاوت استفاده کند و به همین منظور وبسرور لایت اسپید از روی ...